Ръководство

 Румяна Кръстева Монева  Директор
 Ваня Христова Маринова  Заместник-директор, учебна дейност
инж. Виолета Георгиева Донева  Заместник-директор, учебно-производствена дейност
инж. Георги Димов Димов  Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"