Проекти

Подкрепа за успех
Занимания по интереси
Образование за утрешния ден
Ученическа практика в сладкарски цех Диана