Проекти

Дуална система за обучение VIII клас професия"Ресторанрьор"
Дуална система за обучение VIII клас професия"Електротехник"
Дуална система за обучение VIII клас професия"Електротехник"
Дуална система за обучение IX клас професия "Ресторантьор"
Дуална система за обучение X клас професия"Химик - технолог"
Подкрепа за успех