Профил на купувачаОбява за насрочване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти публична държавна собственост: обект „ПАВИЛИОН ЗА ЗАКУСКИ“

Обява за насрочване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти публична държавна собственост: обект „ПАВИЛИОН ЗА ЗАКУСКИ“, находящ се на първи етаж в сграда в гр. Димитровград, бул. Димитър Благоев“ No84

Научи повече

Обект „Част от сграда работилница“

Обект „Част от сграда- за работилница“, цялата представляваща работилници, находяща се на първи етаж в сграда на бул. „Димитър Благоев“ №84, с площ 260 кв.м. в сграда с идентификатор 21052.1013.64.7., наемна цена 298 (Двеста деветдесет и осем лв.) лева месечно

Научи повече

Търг за отдаване поднаем на обект „ПАВИЛИОН ЗА ЗАКУСКИ“

Професионална гимназия Проф. д-р Асен Златаров” ОРГАНИЗИРА на 30.11.2021 година в административна сградата на гимназията в град Димитровград, бул. ”Димитър Благоев” № 84, от 14.30 часа ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на следния имот за павилион за закуски: 1. Обект „Павилион за закуски”, находящ се на първи етаж в сграда на бул. „Димитър Благоев“ №84, с площ 104,55 кв.м. в сграда с идентификатор 21052.1013.64.2., наемна цена 105,00 (Сто и пет) лева месечно.

Научи повече