Стаж на учениците от 8 б клас специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения" - дуална форма на обучение в комплекс "Райски кът"

Стаж на учениците от 8 б клас специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения" - дуална форма на обучение в комплекс "Райски кът"

Стаж на учениците от 8 б клас специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения" - дуална форма на обучение в комплекс "Райски кът"