Изява на клуб „ Млад доброволец”

Изява  на клуб „ Млад  доброволец”

Изява на клуб „ Млад доброволец”

16.05.2018

 

На 16.05.2018 година се проведе втората за тази учебна година представителна изява на клуб „Млад доброволец” по проект „Твоят час”. Темата на занятието е „Представяне  на  клубната  дейност  през годината”. Чрез мултимедийна презентация показахме нашите посещения и обучение в БЧК гр.Хасково по Първа до лекарска помощ; посещенията ни в различни социални домове; изработването на табла и мартеници; моменти от провеждани семинари и дискусии. Членове на клуба демонстрираха  артериални и венозни кръвоспиращи превръзки. Обясняваха как се действа когато се налага реанимация на дишане и кръвообращение като направиха частична демонстрация.