Първите снимки на училищния дрон

Първите снимки на училищния дрон

Първите снимки на училищния дрон