2 -ри стаж на учениците IX клас професия "Ресторанрьор" - дуална система за обучение

2 -ри стаж на учениците IX клас професия "Ресторанрьор" - дуална система за обучение

2 -ри стаж на учениците IX клас професия "Ресторанрьор" - дуална система за обучение

УЧЕНИЦИТЕ ОТ IX КЛАС ОТ ПГ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" ПРОФЕСИЯ РЕСТОРАНТЬОР ПРОВЕДОХА СВОЕТО ВТОРО СТАЖУВАНЕ В КОМПЛЕКС РАЙСКИ КЪТ с. РАДИЕВО.