Дуална система за обучение VIII клас професия"Ресторанрьор"

Дуална система за обучение VIII клас професия"Ресторанрьор"

Дуална система за обучение VIII клас професия"Ресторанрьор"

ДНЕС 16.04.2021г. УЧЕНИЦИТЕ ОТ 8 КЛАС ОТ ПГ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" ПРОФЕСИЯ РЕСТОРАНТЬОР ПРОВЕДОХА СВОЕТО ПЪРВО СТАЖУВАНЕ В КОМПЛЕКС РАЙСКИ КЪТ с. РАДИЕВО. БЛАГОДАРИМ НА ДОМАКИНИТЕ- ПАРТНЬОРИ ЗА ПОСРЕЩАНЕТО И ОТЗИВЧИВОСТТА.