Проект - ученически практики

Проект - ученически практики

Проект - ученически практики

Проект ученически практики. На практика в заведение за бързо хранене "Кулинарко"