Трето стажуване в реална работна среда на учениците от 9б клас в магазин "Кулинарко"

Трето стажуване в реална работна среда на учениците от 9б клас в магазин "Кулинарко"

Трето стажуване в реална работна среда на учениците от 9б клас в магазин "Кулинарко"