2 -ри стаж на учениците от X клас професия"Химик - технолог" - дуална система на обучение

2 -ри стаж на учениците от X клас професия"Химик - технолог" - дуална система на обучение

2 -ри стаж на учениците от X клас професия"Химик - технолог" - дуална система на обучение

Втори стаж на учениците във фирма "VIPERA" ООД гр. Димитровград