НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (10 КЛАС)

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ  (10 КЛАС)

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (10 КЛАС)

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ   (10 КЛАС)

  • 06 – 21 февруари 2024 г. - Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в Х клас и за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас
  • НВО по Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08,00 часа
  • НВО по Математика12 юни 2024 г., начало 08,00 часа
  • Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г., по график в зависимост от нивото, начало 09,00 часа
  • Писмена част:

- за ниво В1 и В1.1, начало 9,00 часа

- за ниво А2, начало 9,30 часа

- за ниво А1, начало 10,00 часа

  • Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.
  • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 9,00 и от 14,30 часа
  • 13 - 21 юни 2024 г. - Оценяване на изпитните работи от НВО
  • до 28 юни 2024 г. - Обявяване на резултатите от НВО