Дуална система за обучение VIII клас професия"Електротехник"

Дуална система за обучение VIII клас професия"Електротехник"

Дуална система за обучение VIII клас професия"Електротехник"

УЧЕНИЦИ ОТ 8 а  КЛАС ОТ ПГ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"  ПРОФЕСИЯ "ЕЛЕКТРОТЕХНИК" ПРОВЕДОХА СВОЯТ  ПЪРВИ СТАЖ ВЪВ ФИРМА PL Project.