Среща на ученици с наставници от фирма“ ВИПЕРА“

Среща на ученици с наставници от фирма“ ВИПЕРА“

Среща на ученици с наставници от фирма“ ВИПЕРА“

Запознаване на наставниците от фирма ВИПЕРА с лабораториите по химия в ПГ"Проф. д-р Асен Златаров"

Среща на учениците и провеждане на стажуване под ръководството на наставниците на17.06.2021г.