Трето стажуване на учениците от 9 клас спец. „Автоматизация на непрекъснати производства“ и спец. „Електрообзавеждане на производството“ в Каменица АД на 24.01.2023г.

  Трето стажуване на учениците от 9 клас спец. „Автоматизация на непрекъснати производства“ и   спец. „Електрообзавеждане на производството“ в Каменица АД на 24.01.2023г.

Трето стажуване на учениците от 9 клас спец. „Автоматизация на непрекъснати производства“ и спец. „Електрообзавеждане на производството“ в Каменица АД на 24.01.2023г.