Стаж на учениците от 8 в клас специалност "Автоматизация на непрекъснати производства" - дуална форма на обучение в "Килматех - АД"

Стаж на учениците от 8 в клас специалност "Автоматизация на непрекъснати производства" - дуална форма на обучение в "Килматех - АД"

Стаж на учениците от 8 в клас специалност "Автоматизация на непрекъснати производства" - дуална форма на обучение в "Килматех - АД"