Пробно стажуване в заведения за хранене в Димитровград на учениците от ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" 8 клас -професия Готвач, 9 и 10 клас-професия Ресторантьор

Пробно стажуване в заведения за хранене в Димитровград на учениците от ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" 8 клас -професия Готвач, 9 и 10 клас-професия Ресторантьор

Пробно стажуване в заведения за хранене в Димитровград на учениците от ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" 8 клас -професия Готвач, 9 и 10 клас-професия Ресторантьор

На 25 и 26 април се проведе поредното пробно стажуване в заведения за хранене в Димитровград на учениците от ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" 8 клас -професия Готвач, 9 и 10 клас-професия Ресторантьор. Целта е да се придобият умения в реална работна среда.