клуб „Дигитален свят“

клуб „Дигитален свят“

клуб „Дигитален свят“

От 23.09.2020г. продължават занятията на клуб „Дигитален свят“ по програма Образование за утрешния ден.

Образование за утрешния ден