Първи стаж на учениците от 8б клас в комплекс"Райски кът"

Първи стаж на учениците от 8б клас в комплекс"Райски кът"

Първи стаж на учениците от 8б клас в комплекс"Райски кът"