2 -ри стаж на учениците VIII клас професия "Електротехник" - дуална система за обучение

2 -ри стаж на учениците VIII клас професия "Електротехник" - дуална система за обучение

2 -ри стаж на учениците VIII клас професия "Електротехник" - дуална система за обучение

УЧЕНИЦИ ОТ 8 а  КЛАС ОТ ПГ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"  ПРОФЕСИЯ "ЕЛЕКТРОТЕХНИК" ПРОВЕДОХА СВОЯТ  ВТОРИ СТАЖ ВЪВ ФИРМА PL Project.