Обществен съвет

Обща информация

Обща информация за обществен съвет

Поименен състав на членовете на Обществения съвет към ПГ „Проф. д-р Асен  Златаров“ - гр. Димитровград.

1.Иван Георгиев Ванчев представител на ПРБК

2. Милена Ангелова Тодева - представител на работодателите

З.Емилия Динкова Тончева- представител на родителите.

4.Атанаска Маркова Владева - представител на родителите.

5.Живко Митков Жеков - представител на родителите.

и резервни членове :

1 Весела Атанасова Мулева —представител на родителите

2 Даниела Иванова Динева—представител на родителите

3 Веселина Русева Павлитова- представител на ПРБК