Обществен съвет

Обща информация

Обща информация за обществен съвет

Поименен състав на членовете на Обществения съвет към ПГ „Проф. д-р Асен  Златаров“ - гр. Димитровград.

1.Иван Георгиев Ванчев председател, представител на ПРБК

2. Диана Димитрова - член, представител на работодателите

З.Кремана Господинова - член, представител на родителите.

4.Теодор Пройков - член, представител на родителите.

5.Алла Ковалчук - член, представител на родителите.

и резервни членове :

  1. Герасим Михайлов 

  2. Веселина Павлитова

 Модел за обществен съвет

Кратка информация за събитието/събранието.

Научи повече