Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси за учебната 2020/2021 година

Финансирани от бюджета на училището

 

1. Клуб "Домашен майстор", Категория: Техника и технологии;

2. Отбор "Златаровци", Категория: Колективни спортове;

3. Клуб "Химията в природата", Категория: Физически, химически и науки за земята;

4. Ансамбъл "Хороводна китка", Категория: Сценични и танцови изкуства;

5. Клуб "Физиката – наука за живота", Категория: Физически, химически и науки за земята.