Прием за учебната 2021-2022г.

Прием за учебната 2021-2022г.

Прием за учебната 2021-2022г.

За учебната 2021/2022 година ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Димитровград, ще приема ученици в VIII клас по следните специалности:

  • Специалност Машини и системи с ЦПУ – обучение чрез работа (дуална система на обучение) по заявка на Климатех АД       - гр. Димитровград

     Професия Машинен техник

  • Специалност Електрообзавеждане на производството – обучение чрез работа (дуална система на обучение)  по заявка на Електроразпределение ЮГ ЕАД – 13 бр.       - гр. Димитровград

     Професия Електротехник

  • Специалност Електрически машини и апарати - дневна форма 13 бр.

     Професия Електротехник

  • Специалност Автоматизация на непрекъснати производства – обучение чрез работа (дуална система на обучение) по заявка на Пивоварна Астика към Каменица АД   - гр. Хасково

     Професия Техник по автоматизация

  • Специалност Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения – обучение чрез работа (дуална система на обучение) по заявка на Хотелско мениджърска Компания ЕООД Грифид Холи ЕООД Бранд Хотели ЕООД - гр. Варна

 

Специалностите са включени в Списък на STEM професиите, като за учебната 2021/2022 година е предвидено увеличение на приема по тези специалности.  Специаностите, по които приемаме ученици за учебната 2021/2022 година са и в актуализирания списък на специалности от професии, по които е на лице очакван недостиг на пазара на труда.

Важни дати:

* 05.07 до 07.07.2021г. -   подаване на документи за участие в приема

* до 13.07.2021г.           -   обявяване на списъците с приети ученици на първи етап                                                                                  от класирането

*  до 16.07.2021г           -   записване на приетите на първи етап от класирането