Прием за учебната 2021-2022г.

Прием за учебната 2021-2022г.

Прием за учебната 2021-2022г.

За учебната 2021/2022 година ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Димитровград, ще приема ученици в VIII клас по следните специалности:

  • Специалност Машини и системи с ЦПУ – дуално обучение (обучение чрез работа) по заявка на Климатех АД       - гр. Димитровград

     Професия Машинен техник

  • Специалност Електрообзавеждане на производството – дуално обучение (обучение чрез работа) по заявка на Електроразпределение ЮГ ЕАД – 13 бр.       - гр. Димитровград

     Професия Електротехник

  • Специалност Електрически машини и апарати - дневна форма 13 бр.

     Професия Електротехник

  • Специалност Автоматизация на непрекъснати производства – дуално обучение (обучение чрез работа) по заявка на Пивоварна Астика към Каменица АД   - гр. Хасково

     Професия Техник по автоматизация

  • Специалност Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения – дуално обучение (обучение чрез работа) по заявка на Хотелско мениджърска Компания ЕООД Грифид Холи ЕООД Бранд Хотели ЕООД - гр. Варна