Второ стажуване на учениците от 8а клас в EVN

Второ стажуване на учениците от 8а клас в EVN

Второ стажуване на учениците от 8а клас в EVN