Преподаватели

Деляна Недева Йорданова Български език и литература
   
Антония Недялкова Попова Български език и литература
   
Татяна Тенчева Иванова Български език и литература, немски език
   
Недялка Иванова Канева  Английски език
   
Евелина Георгиева Чанкова Биология и здравно образование
   
Иванка Димова Попова История и цивилизация
   
Жанета Грозева Тонева География и икономика
   
Мария Тенчева Делчева Философия
   
Светла Тенева Славова Математика
   
Николай Карев Карев Математика
   
инж. Хинора Николова Долапчиева Информатика и информационни технологии
   
Радка Марчева Дреновичка Химия и опазване на околната среда
   
Ваня Наскова Славчева Химия и опазване на околната среда
   
Ваня Тенева Колева Изобразително изкуство
   
Росица Василева Иванова Физическо възпитание и спорт
   
Валентин Иванов Георгиев Физическо възпитание и спорт
   
инж. Анелия Атанасова Демирева-Иванова ПН - Електротехника и енергетика
   
инж. Катя Ангелова Гергинова ПН - Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
   
инж. Марияна Такова Вълева ПН - Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
   
инж. Нели Иванова Инджова ПН - Химични продукти и технологии
   
инж. Светлана Димитрова Точева ПН - Химични продукти и технологии
   
инж. техн. Татяна Димитрова Къшева-Тодорова ПН - Хранителни технологии
   
инж. техн. Станислава Иванова Мазгалова ПН - Хранителни технологии
   
инж. техн. Силвия Маринова Николова ПН - Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
   
Лозка Райчева Стойнова ПН - Администрация и управление
   
Силвия Пейчева Тодорова-Атанасова ПН - Администрация и управление
   
Петър Иванов Славов Дейности в общежитие 
   
Ивайло Иванов Андонов Дейности в общежитие