Непедагогически персонал

Иванка Петрова Танева Главен счетоводител    
       
Венета Петкова Желева Завеждащ, административна служба    
       
София Костадинова Радева Касиер, счетоводител    
       
Павлина Стефанова Димитрова Лаборант    
       
Тодор Нейков Костов Електротехник, поддръжка на сгради    
       
Йовчо Колев Нанев Огняр    
       
Антоанета Димитрова Господинова Чистач/ Хигиенист    
       
Анна Асенова Петкова Чистач/ Хигиенист    
       
Иванка Жекова Терзиева Чистач/ Хигиенист    
       
Недялка Петкова Василева Чистач/ Хигиенист