Второ стажуване на ученици от 9а клас специалност ЕОП във фирма "ПЛ - Проджект"- ООД

Второ стажуване на ученици от 9а клас специалност ЕОП във фирма "ПЛ - Проджект"- ООД

Второ стажуване на ученици от 9а клас специалност ЕОП във фирма "ПЛ - Проджект"- ООД