Дуална система за обучение X клас професия"Химик - технолог"

Дуална система за обучение X клас професия"Химик - технолог"

Дуална система за обучение X клас професия"Химик - технолог"

Първоначален стаж на учениците във фирма "VIPERA" ООД гр. Димитровград