Откриване на нова ученическа лаборатория – „Моят ресторант е моята лаборатория“

Откриване на нова ученическа лаборатория – „Моят ресторант е моята лаборатория“

Откриване на нова ученическа лаборатория – „Моят ресторант е моята лаборатория“

На 20.12.2021г., Игнажден, в ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ се състоя официалното откриване на нова ученическа лаборатория – „Моят ресторант е моята лаборатория“ по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”.

На събитието присъства г-жа Дарина Станчева, старши експерт по професионално образование и обучение в РУО Хасково. Като първи гост, а и според поверието на празника Игнажден, това означава, че нашата следваща година ще бъде успешна и плодородна. Плодовете на нашия труд ще бъдат оценени високо и ние ще вървим смело напред към оформянето ни като професионалисти, придържайки се към мотото на нашата гимназия -  „Пътят на професионалиста винаги започва оттук!“

Откритата лаборатория е модерно обзаведена, с оборудване, което дава възможност на нашите ученици да работят и творят в съвременна среда и  по-този начин да проектират смислени продукти, които на по-късен етап, вероятно ще предложат и на работния пазар.