Дуална система за обучение IX клас професия "Ресторантьор"

Дуална система за обучение IX клас професия "Ресторантьор"

Дуална система за обучение IX клас професия "Ресторантьор"

УЧЕНИЦИ ОТ 9 КЛАС ОТ ПГ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"  ПРОФЕСИЯ "РЕСТОРАНТЬОР" ПРОВЕДОХА СВОЕТО ПЪРВО СТАЖУВАНЕ В КОМПЛЕКС РАЙСКИ КЪТ с. РАДИЕВО.