Класни ръководители

Име, презиме, фамилия Клас
   
Светла Тенчева Тодорова
   
Стела Х. Христова
   
Радка М. Дреновичка
   
инж. Анелия Атанасова Демирева-Иванова
   
Георги Недялков Георгиев
   
Мария Т. Делчева
   
Недялка И. Канева 10а
   
инж. Татяна Димитрова Къшева - Тодорова 10б
   
Ваня Наскова Славчева
10в
   
инж. Светлана Точева 10г
   
инж. Господинка А. Ангелова
11а
   
инж. Станислава Мазгалова
11б
   
инж. Нели Инджова
11в
   
Валентин И. Герогиев
12а
   
Антония Недялкова Ванчева
12б
   
Росица Василева Иванова 12в