30 април - Международен ден на джаза

30 април - Международен ден на джаза

30 април - Международен ден на джаза

По случай 30 април - обявен от ЮНЕСКО за Международен ден на джаза, днес в нашата гимназия се насладихме на изпълнението на китара на Димитър Русев - ръководител на Акустично джазово трио - Димитровград.
Ученичка от езикова гимназия Димитровград запозна всички с историята на джаза и неговите стилове.
По идея на ЮНЕСКО този ден има за цел да съдейства на междукултурния диалог за премахване на напрежението между расите, осигуряване на равенство между половете и засилване на ролята на младежта в социалните промени.