В Електротехническия факултет на Технически университет – Варна