Ученици от ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” се включиха в Unichef