Провеждане на изпитите за ученици, обучавани в СФО през учебната 2021/2022г.

Провеждане на изпитите за ученици, обучавани в СФО през учебната 2021/2022г.

Провеждане на изпитите за ученици, обучавани в СФО през учебната 2021/2022г.

Заявления за явяване на изпити може да изпращате и по електронен път на Email: tihdg@abv.bg до 15.12.2021г.