Групи за занимания по интереси за учебната 2021/2022 година

Групи за занимания по интереси за учебната 2021/2022 година

Групи за занимания по интереси за учебната 2021/2022 година

Сформирани групи

за занимания по интереси

за учебната 2021/2022 година

 

1. Клуб "Здравословно хранене" Силвия Николова

Категория: Хранене и здраве Период на провеждане от 10/11/2021 до 6/30/2022

2. Клуб "Домашен майстор" Анелия Демирева

Категория: Техника и технологии  Период на провеждане от 10/11/2021 до 6/30/2022

3. Клуб "Грижи за здравето и красотата" Светлана Точева

Категория: Знания за здравето Период на провеждане от 10/11/2021 до 6/30/2022

4. Отбор "Златаровци" Росица Иванова

Категория: Колективни спортове Период на провеждане от 10/11/2021 до 6/30/2022

5. Клуб "Млад биолог" Ваня Славчева

Категория: Околна среда Период на провеждане от 10/11/2021 до 6/30/2022

6. Гейминг клуб Валентин Георгиев

Категория: Дигиталните умения Период на провеждане от 10/11/2021 до 6/30/2022

7. Клуб "Химията в природата" Нели Инджова

Категория: Физически, химически и науки за земята Период на провеждане от 10/11/2021 до 6/30/2022